לוגו המכללה

العَرَبِية

יום פתוח בקמפוס

2.6 | שישי

50% הנחה
בדמי הרישום ביום הפתוח

יום פתוח בקמפוס

2.6 | שישי

50 אחוז הנחה בדמי הרישום ביום הפתוח

מלאו את הפרטים

והשפיעו על עתידכם
כבר מעכשיו!

50% הנחה בדמי הרישום ביום הפתוח
50% הנחה בדמי הרישום ביום הפתוח