לוגו המכללה

العَرَبِية

יום פתוח וירטואלי

28.3 | חמישי

70% הנחה
בדמי הרישום ביום הפתוח

יום פתוח וירטאלי

28.3 | חמישי

מלאו את הפרטים

והשפיעו על עתידכם
כבר מעכשיו!

70% הנחה בדמי הרישום ביום הפתוח
*לא כולל תואר שני פסיכולוגיה
70% הנחה בדמי הרישום ביום הפתוח
*לא כולל תואר שני בפסיכולוגיה